trên tia OX lấy hai điểm A và B sao cho OA=3cm, OB=7cm a) trong ba điểm O,A,B điểm nào nằm giũa hai điểm còn lại? vì sao? b)

trên tia OX lấy hai điểm A và B sao cho OA=3cm, OB=7cm
a) trong ba điểm O,A,B điểm nào nằm giũa hai điểm còn lại? vì sao?
b) tính độ dài đoạn thẳng AB
c) gọi H là trung điểm của OA. tính độ dài đoạn thẳng HBViết một bình luận

Câu hỏi mới