trên tia ox lấy hai điểm m và n,sao cho on=9cm và om=2/3cm on a, tính độ dài đoạn thẳng mn b,lấy điểm b trên tia ox,sao cho m

trên tia ox lấy hai điểm m và n,sao cho on=9cm và om=2/3cm on a, tính độ dài đoạn thẳng mn b,lấy điểm b trên tia ox,sao cho mp=2cm.tính độ dài đoạn thẳng opViết một bình luận

Câu hỏi mới