Trên trục số cho điểm A cách góc 4 đơn vị về bên trái , điểm B cách điểm A là 2 đơn vị về bên phải . Điểm A,B biểu diễn số ng

Trên trục số cho điểm A cách góc 4 đơn vị về bên trái , điểm B cách điểm A là 2 đơn vị về bên phải . Điểm A,B biểu diễn số nguyên nào ?

2 bình luận về “Trên trục số cho điểm A cách góc 4 đơn vị về bên trái , điểm B cách điểm A là 2 đơn vị về bên phải . Điểm A,B biểu diễn số ng”

 1. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  điểm A cách góc 4 đơn vị về bên trái 
  – Điểm A nằm ở chiều âm
  – Điểm A = 0 – 4 = (-4)
  Vậy điểm A biểu diễn số : (-4)
  __________________________________
  điểm B cách góc 2 đơn vị về bên phải của A
  – Điểm B = (-4) + 2 = (-2)
  Vậy điểm B biểu diễn số : (-2)

  Trả lời
 2. Vì điểm A cách gốc 4 đơn vị về bên trái 
  => Điểm A biểu thị số -4
  Vì điểm B cách điểm A 2 đơn vị về bên phải
  => Điểm B biểu thị số -4+2 = -2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới