trg dua chuột chứa 97% là nc. mẹ thu hoach dc 308 tạ dua chuot. hỏi khối lượng nc là bao nhiu kg?

trg dua chuột chứa 97% là nc. mẹ thu hoach dc 308 tạ dua chuot. hỏi khối lượng nc là bao nhiu kg?

2 bình luận về “trg dua chuột chứa 97% là nc. mẹ thu hoach dc 308 tạ dua chuot. hỏi khối lượng nc là bao nhiu kg?”

 1. Để tìm khối lượng nước trong trái dưa chuột, thì chúng ta cần phải sử dụng tỷ lệ phần trăm của nước trong dưa chuột và khối lượng của dưa chuột:
  — Tỷ lệ phần trăm nước: 97%
  — Khối lượng của dưa chuột: 308 tạ
  Để đơn vị đo lường khối lượng tạ thành kg, chúng ta cần nhân khối lượng với hệ số chuyển đổi. Theo quy ước trong hệ đo lường, một tạ tương đương với 1000 kg.
  Vì vậy, khối lượng của dưa chuột tính bằng kg là:
  — 308 tạ x 1000 kg/tạ = 308000 kg
  Để tìm khối lượng nước trong dưa chuột, thì ta thực hiện như sau:
  — Khối lượng nước = Tỷ lệ phần trăm nước / 100 x khối lượng của dưa chuột
  — Khối lượng nước = 97 / 100 x 308000 kg
  —-Khối lượng nước = 29876 kg
  Vậy khối lượng nước trong 308 tạ dưa chuột là 29876 kg.
  @Lee [ hãy đánh giá cho mình 5 sao và 1 hay nhất nha ] 

  Trả lời

Viết một bình luận