Trong 1 phép chia, số bị chia là 98 số dư là 12 tìm số chia và thương ( mn giải giúp mình pls)

Trong 1 phép chia, số bị chia là 98 số dư là 12 tìm số chia và thương ( mn giải giúp mình pls)

2 bình luận về “Trong 1 phép chia, số bị chia là 98 số dư là 12 tìm số chia và thương ( mn giải giúp mình pls)”

 1. Giải
  Tích của số chia và thương là :
  98 – 12 = 86
  Gọi số chia là a
  Thương là b 
  => ab = 86 = 1.86 = 2.43
  Nên ta có :
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{Số chia}&\text{1}&\text{86}&\text{2}&\text{43}\\\hline \text{Thương}&\text{86}&\text{1}&\text{43}&\text{2}\\\hline\end{array}

  Trả lời
 2. Ta thấy: 98: SC=T(dư 12)
  =>SC lớn hơn hoặc=12
  Mà(98-12)chia hết cho SC=>86 chia hết SC
  mà chỉ 86 chia hết cho 43=>SC=43 và thương là:86:43=2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới