Trong các câu sau câu nào không cho ta phân số? A. -3 B.1,2/24

Trong các câu sau câu nào không cho ta phân số?
A. -3 B.1,2/24

1 bình luận về “Trong các câu sau câu nào không cho ta phân số? A. -3 B.1,2/24”

 1. Câu hỏi: Trong các câu sau câu nào không cho ta một phân số?
  A. -3
  B.(1,2)/24
  Trả lời:
  -> Giải đáp: (1,2)/24
  Giải thích:
  – Ở phân số tử và mẫu chỉ có thể là số tự nhiên hoặc số nguyên. Không được là số thập phân
  – Phân số nào có mẫu 1 sẽ không cần viết mẫu
  – Phân số nào có mẫu là 0 thì đó không phải là phân số. Vì phân số nào cũng bắt buộc phải có mẫu khác 0
  Vì -3 = -3/1 nên nó là phân số 
  -> Loại A
  => B là đáp án cần chọn
  HĐ247
  #$NguyetNhii$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới