trong đợt quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ các bạn vùng sâu vùng xa . khối 6 của một trường THCS đã ủng hộ được khoảng 500

trong đợt quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ các bạn vùng sâu vùng xa . khối 6 của một trường THCS đã ủng hộ được khoảng 500 dến 700 quyển sách . biết rằng số sách đó khi xếp đều thành 20 , 25 , 30 chồng đều vừa đủ . tính số sách mà hs khối 6 đã quyên góp được.( mong được trả lời nhanh)

1 bình luận về “trong đợt quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ các bạn vùng sâu vùng xa . khối 6 của một trường THCS đã ủng hộ được khoảng 500”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới