Trong một cái lọ chứa n cái kẹo (nN*). Hai bạn Lan và Khoa chơi một trò chơi như sau : Hai bạn luân phiên lấy kẹo trong lọ nỏ

Trong một cái lọ chứa n cái kẹo (nN*). Hai bạn Lan và Khoa chơi một trò chơi như sau : Hai bạn luân phiên lấy kẹo trong lọ nỏ ra ngoài, mỗi lần chỉ lấy được 1;2;3;4 hoặc 5 cái kẹo. Người bốc được cái kẹo cuối cùng trong lọ sẽ là người chiến thắng. Nếu Lan là ngươid đi trước.
a. Với n = 10, hãy chỉ ra cách chơi để Lan chiến thắng.
b. Với n = 74, hãy chỉ ra cách chơi để Lan chiến thắng.Viết một bình luận

Câu hỏi mới