Trong thời tiết ổn định , cứ tăng độ cao 1km thì nhiệt độ không khí giảm 6độC . Một khinh khí cầu đã được phóng lên vào một n

Trong thời tiết ổn định , cứ tăng độ cao 1km thì nhiệt độ không khí giảm 6độC . Một khinh khí cầu đã được phóng lên vào một nơi khô ráo .Nếu nhiệt độ trên mặt đất tại nơi phóng là 18độC , thì nhiệt độ là bao nhiêu khi khinh khí cầu ở độ cao 5 kmViết một bình luận

Câu hỏi mới