Trường THCS Tân Định tổ chức cho học sinh khối 7 tiêm phòng Covid-19. Các học sinh được xếp thành hàng. Biết xếp thành 10 hà

Trường THCS Tân Định tổ chức cho học sinh khối 7 tiêm phòng Covid-19. Các học sinh được xếp thành hàng. Biết xếp thành 10 hàng, 20 hàng hay 23 hàng đều đủ. Tính số học sinh biết số học sinh khoảng từ 400 đến 500 học sinh.

2 bình luận về “Trường THCS Tân Định tổ chức cho học sinh khối 7 tiêm phòng Covid-19. Các học sinh được xếp thành hàng. Biết xếp thành 10 hà”

 1. Giải
  Gọi số học sinh là a (bạn) (a in NN ; 400 < a < 500)
  => a in BC(10,20,23)
  10 = 2 . 5
  20 = 2^2 . 5
  23 = 23
  => \text{BCNN(10,20,23)} = 2^2 . 5 . 23 = 460
  => a in {0 ; 460 ; 920 ; … }
  Mà 400 < a < 500 => a = 460
  Vậy số học sinh là 460 bạn
   

  Trả lời
 2. Gọi số học sinh là x ( x $\in$ $\mathbb{N}$ )
  x $\vdots$ 10
  x $\vdots$ 20
  x $\vdots$ 23
  x $\in$ UC(10,20,23)
  Ta có : 
  10 = 2 . 5 
  20 = $2^{2}$ . 5
  23 = 23 
  UCLN(10,20,23) = $2^{2}$ . 5 . 23 = 460
  UC(10,20,23) = { 0 ; 460 ; 920 ; … }
  Do 400 > x < 500
  Vậy có 460 học sinh. 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới