Tung đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là A. 18/32 B. 7/16 C. 12

Tung đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt
N là
A. 18/32
B. 7/16
C. 12/32
.D. 3/8

2 bình luận về “Tung đồng xu 32 lần liên tiếp, có 18 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là A. 18/32 B. 7/16 C. 12”

 1. Giải đáp:B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là :
  (32-18):32=7/16
  => Chọn B

  Trả lời
 2. Giải đáp: B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số lần xuất hiện mặt N là:
  32-18=14 (lần)
  Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N là:
  14/32=7/16
  Đáp số: 7/16

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới