Tung đồng xu 50 lần thì thấy mặt S xuất hiện 31 lần. Số lần xuất hiện mặt N là: A. 19; B. 50; C. 31; D. 69.

Tung đồng xu 50 lần thì thấy mặt S xuất hiện 31 lần. Số lần xuất hiện mặt N là:
A. 19;
B. 50;
C. 31;
D. 69.

2 bình luận về “Tung đồng xu 50 lần thì thấy mặt S xuất hiện 31 lần. Số lần xuất hiện mặt N là: A. 19; B. 50; C. 31; D. 69.”

Viết một bình luận