ước của -11 là những số nào vậy

ước của -11 là những số nào vậyViết một bình luận

Câu hỏi mới