Ước lượng kết quả của các tích sau theo mẫu : 308 + 21~ 310 + 20 = 330 ; 5,47 + 7,24 ~ 5,5 + 7,2 = 12,7

Ước lượng kết quả của các tích sau theo mẫu :
308 + 21~ 310 + 20 = 330 ; 5,47 + 7,24 ~ 5,5 + 7,2 = 12,7

1 bình luận về “Ước lượng kết quả của các tích sau theo mẫu : 308 + 21~ 310 + 20 = 330 ; 5,47 + 7,24 ~ 5,5 + 7,2 = 12,7”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới