Vẽ hình mô tả sau đây Cho điểm D không nằm trên đường thẳng MN vẽ đoạn thẳng MD vẽ tia ND vẽ tia DY cắt đường thẳng MN tại E

Vẽ hình mô tả sau đây Cho điểm D không nằm trên đường thẳng MN vẽ đoạn thẳng MD vẽ tia ND vẽ tia DY cắt đường thẳng MN tại E sao cho E và N nằm cùng phía đối với điểm M
Viết một bình luận