Vẽ tia ox . trên tia ox lấy điểm M,N so cho OM = 3cm , ON = 5 cm a, điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại b, tính M,N=?

Vẽ tia ox . trên tia ox lấy điểm M,N so cho OM = 3cm , ON = 5 cm
a, điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại
b, tính M,N=?
Viết một bình luận