viết các phân số sau thành hỗn số :a)47/15;b)35/7;c)78/13 giải hộ mình với ạ. Mình cảm ơn giải nhanh hộ mình ạ

viết các phân số sau thành hỗn số :a)47/15;b)35/7;c)78/13 giải hộ mình với ạ. Mình cảm ơn giải nhanh hộ mình ạViết một bình luận

Câu hỏi mới