Viết công thức tính a^n+1 -1 (Chỉ cần kq thôi nhé)

Viết công thức tính a^n+1 -1 (Chỉ cần kq thôi nhé)

1 bình luận về “Viết công thức tính a^n+1 -1 (Chỉ cần kq thôi nhé)”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới