Viết hỗn số 1 2/5 dưới dạng tỉ số phần trăm ta được kết quả là:

Viết hỗn số 1 2/5 dưới dạng tỉ số phần trăm ta được kết quả là:

1 bình luận về “Viết hỗn số 1 2/5 dưới dạng tỉ số phần trăm ta được kết quả là:”

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 2/5=7/5
  ⇒ 7/5=1*7/5
  ⇒ 7/5=100/100*7/5
  ⇒ 7/5=(100*(7/5))/100
  ⇒ 7/5=100*7/5:100
  ⇒ 7/5=140:100
  ⇒ 7/5=140%
  color{Red}{@Ss} 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới