viết số thập phân 45 11 dưới dạng hỗn số thì được một hỗn số có phần nguyên là

viết số thập phân 45 11 dưới dạng hỗn số thì được một hỗn số có phần nguyên làViết một bình luận

Câu hỏi mới