Vua lý công duẩn dời đô từ hoa lư về đại la năm abcd thuộc thế kỉ thứ XI biết abcd là 4 chữ số chia hết cho ca

Vua lý công duẩn dời đô từ hoa lư về đại la năm abcd thuộc thế kỉ thứ XI biết abcd là 4 chữ số chia hết cho cả 2,5,101 em hãy cho bt vua lý thái tổ dời đo vào năm nào

1 bình luận về “Vua lý công duẩn dời đô từ hoa lư về đại la năm abcd thuộc thế kỉ thứ XI biết abcd là 4 chữ số chia hết cho ca”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số năm vua Lý Thái Tổ ra đời là x
   Theo bài ra,ta có:
  x$\vdots$2
  x$\vdots$5
  x$\vdots$101
  => x ∈ BC(2,5,101)
  Do tất cả đều là số nguyên tố nên:
  BCNN(2,5,101)=2.5.101=1 010
  x ∈ BC(2,5,101)= B(1 010)=$\begin{cases}0;1010;2020;3030;4040;..\end{cases}$$\left.\begin{matrix}\end{matrix}\right\}$
  Mà x thuộc thế kỉ XI(11)nên x ∈ $\begin{cases}1010\end{cases}$$\left.\begin{matrix}\end{matrix}\right\}$
  Vậy vua Lý Thái Tổ rời đô vào năm 1010

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới