0,6+0,4.(-5)^2-2 3/5 hỗn số

0,6+0,4.(-5)^2-2 3/5
hỗn số

2 bình luận về “0,6+0,4.(-5)^2-2 3/5 hỗn số”

 1. Giải đáp:
  $0,6+0,4 \times (-5)^{2}- 2\dfrac{3}{5}$
  $=$ $0,6+0,4 \times 25- 2,6$
  $=$ $0,6+(0,4\times25)- 2,6$
  $=$ $(0,6+ 10) – 2,6$
  $=$ $10,6- 2,6$
  $=$ $8$
  $#vuminhanh4$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới