|x+1| + |2x-1| + |1-3x| = 5 giải chi tiết

|x+1| + |2x-1| + |1-3x| = 5
giải chi tiếtViết một bình luận

Câu hỏi mới