1 đoạn dây thép dài 1m có khối lượng 0.3g để bán 2.5m dây thép thì người chủ cần phải cân cho khách bao nhiêu gam

1 đoạn dây thép dài 1m có khối lượng 0.3g để bán 2.5m dây thép thì người chủ cần phải cân cho khách bao nhiêu gam

1 bình luận về “1 đoạn dây thép dài 1m có khối lượng 0.3g để bán 2.5m dây thép thì người chủ cần phải cân cho khách bao nhiêu gam”

 1. Giải đáp:
    Vậy để bán 2.5m dây thép thì người chủ cần phải cân cho khách số gam là: 0.75 gam
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Để bán 2.5m dây thép thì người chủ cần phải cân cho khách số gam là
                   0,3 . 2.5 = 0.75(gam)
                             Đáp số: 0.75g

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới