1 trường THCS tổ chức cho học sinh đi tham quan . Ban đầu có 150 học sinh đặng kí , nhà trường dự định thuê 3 xe , Nhưng thực

1 trường THCS tổ chức cho học sinh đi tham quan . Ban đầu có 150 học sinh đặng kí , nhà trường dự định thuê 3 xe , Nhưng thực tế số xe cần phải thuê là 5 xe . Hỏi có bao nhiêu học sinh đi thăm quan

GIÚP MÌNH VỚIViết một bình luận

Câu hỏi mới