10 người xây xong ngôi nhà hết 24h.hỏi nếu 2 ngày làm xong ngôi nhà đó thì cần thêm bao nhiêu người nếu mỗi ngày làm 8 tiếng,

10 người xây xong ngôi nhà hết 24h.hỏi nếu 2 ngày làm xong ngôi nhà đó thì cần thêm bao nhiêu người nếu mỗi ngày làm 8 tiếng,biết năng suất mỗi người là như nhauViết một bình luận

Câu hỏi mới