x-15/x+5=x-14/x+10 Giúp e vs ạ

x-15/x+5=x-14/x+10
Giúp e vs ạViết một bình luận

Câu hỏi mới