x-2/2x-1=-1/3 mọi người giúp minh nhanh nha

x-2/2x-1=-1/3
mọi người giúp minh nhanh nha

2 bình luận về “x-2/2x-1=-1/3 mọi người giúp minh nhanh nha”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới