2^4.2^6 trên 2^10 mong mn giúp

2^4.2^6 trên 2^10
mong mn giúp

2 bình luận về “2^4.2^6 trên 2^10 mong mn giúp”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới