x/-2 = y/3 và x mũ 2 – y mũ 2 =-45 mik cần gấp

x/-2 = y/3 và x mũ 2 – y mũ 2 =-45
mik cần gấp

1 bình luận về “x/-2 = y/3 và x mũ 2 – y mũ 2 =-45 mik cần gấp”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt x/(-2)=y/3=k
  =>x=-2k;y=3k
  Ta có: x^2-y^2=-45
  =>(-2k)^2-(3k)^2=-45
  =>4k^2-9k^2=-45
  =>-5k^2=-45
  =>k^2=9
  =>k=\pm3
  Với k=3=>{(x=-2.3=-6),(y=3.3=9):}
  Với k=-3=>{(x=-2.(-3)=6),(y=3.(-3)=-9):}
  Vậy (x,y)\in{(-6;9);(6;-9)}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới