x/2=y/3 ; y/7=z/4 và x + y – z = 69

x/2=y/3 ; y/7=z/4 và x + y – z = 69

2 bình luận về “x/2=y/3 ; y/7=z/4 và x + y – z = 69”

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   x/2=y/3=>x/14=y/21
  y/7=z/4=>y/21=z/12
  =>x/14=y/21=z/12
  Và x+y-z=69
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  x/14=y/21=z/12=(x+y-z)/(14+21-12)=69/23=3
  x/14=3=>x=14.3=42
  y/21=3=>y=3.21=63
  z/12=3=>z=3.12=36
  Vậy x=42;y=63;z=36

  Trả lời
 2. x/2 = y/3 => x/14 = y/21
  y/7=z/4 => y/21 = z/12
  => x/14 = y/21 = z/12
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  x/14 = y/21 = z/12 = (x+y-z)/(14+21-12) = 69/23 = 3
  Do đó :
  x = 42
  y = 63
  z = 36
  Vậy x = 42 ; y = 63 ; z = 36 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới