( – 25 ) . 125 . 4 . ( – 8 ) . ( – 17 ) = Tính hợp lí

( – 25 ) . 125 . 4 . ( – 8 ) . ( – 17 ) =
Tính hợp lí

2 bình luận về “( – 25 ) . 125 . 4 . ( – 8 ) . ( – 17 ) = Tính hợp lí”

 1. Giải đáp:
   -1700000
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( – 25 ) . 125 . 4 . ( – 8 ) . ( – 17 )
  =(-25 . 4) . (-8 . 125) . (-17)
  =-100 . (-1000) . (-17)
  =100 000 . (-17)
  =-1700000

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới