3 đội máy làm 3 công việc như nhau.đội 1 làm trong 4 ngày đội 2 làm trong 6 ngày hỏi đội 3 làm trong bao nhiêu ngày biết tổng

3 đội máy làm 3 công việc như nhau.đội 1 làm trong 4 ngày đội 2 làm trong 6 ngày hỏi đội 3 làm trong bao nhiêu ngày biết tổng số máy của đội 1 và 2 gấp 5 lần số máy đội 3Viết một bình luận

Câu hỏi mới