3 số chẵn nhân 1 số lẻ ra số chẵn hay lẻ

3 số chẵn nhân 1 số lẻ ra số chẵn hay lẻViết một bình luận

Câu hỏi mới