4^x+4^x+3=260 3 cx là mũ nha 4 mũ x + mũ 3

4^x+4^x+3=260
3 cx là mũ nha 4 mũ x + mũ 3

2 bình luận về “4^x+4^x+3=260 3 cx là mũ nha 4 mũ x + mũ 3”

 1. 4^x + 4^(x + 3) = 260
  4^x + 4^x . 4^3 = 260
  4^x ( 1 + 4^3) = 260
  4^x (1 + 64) = 260
  4^x . 65 = 260
  4^x = 260 : 65
  4^x = 4
  4^x = 4^1
  x = 1
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới