x/5=y/2=z/7 và 2x-y+z=-30 cứu em với ạaaaaaaaaa

x/5=y/2=z/7 và 2x-y+z=-30
cứu em với ạaaaaaaaaa

2 bình luận về “x/5=y/2=z/7 và 2x-y+z=-30 cứu em với ạaaaaaaaaa”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  x/5=y/2=z/7=(2x-y+z)/(2.5-2+7)=(-30)/15=-2
  => $\begin{cases}x=-2.5=-10\\y=-2.2=-4\\z=-2.7=-14\end{cases}$
  Vậy (x;y;z)=(-10;-4;-14)

  Trả lời
 2. Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  x/5 = y/2 = z/7 = (2x)/(10) = (2x – y + z)/(10 – 2 + 7) = (-30)/(15) = -2
  => x = 5.(-2) = -10,y = 2.(-2) = -4, z = 7.(-2) = -14
  Vậy (x,y,z) = (-10,-4,-14)
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới