a,n.(a+1)(a+2) chia hết cho 2 và 3 b,n.(n+1).(n+3) chia hết cho 3 Mọi người giúp ạ, khuyến khích làm ra giấy mực xanh.nhưng m

a,n.(a+1)(a+2) chia hết cho 2 và 3
b,n.(n+1).(n+3) chia hết cho 3
Mọi người giúp ạ, khuyến khích làm ra giấy mực xanh.nhưng mọi người mà làm ra giấy thì việc chữ đẹp giúp em ạ.Mà bài này thầy em bảo ôn lại kiến thức lớp 6 nên em có nhớ j đou ;)))

1 bình luận về “a,n.(a+1)(a+2) chia hết cho 2 và 3 b,n.(n+1).(n+3) chia hết cho 3 Mọi người giúp ạ, khuyến khích làm ra giấy mực xanh.nhưng m”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới