Anh chị giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều ạ trong lớp có 10 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Tất cả xếp theo một vòng tròn, hoti c

Anh chị giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều ạ
trong lớp có 10 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Tất cả xếp theo một vòng tròn, hoti có thể luôn luôn tìm được hai bạn nam đứng cạnh nhau hay khôn

1 bình luận về “Anh chị giúp em với ạ, em cảm ơn nhiều ạ trong lớp có 10 học sinh nam và 9 học sinh nữ. Tất cả xếp theo một vòng tròn, hoti c”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nguyên lí:
  Nếu đem m thỏ vào n lồng với m>n thì ít nhất cũng có một lồng nhốt không ít hơn 2 thỏ. Tương tự, nếu đem m đồ vật vào n ô ngăn kéo, với m>n, thì ít nhất cũng phải có 1 ô ngăn kéo chứa không ít hơn 2 đồ vật.
  Bài làm:
  Ta có:
  10 bạn học sinh nam xếp cùng 9 bạn học sinh nữ.
  Nếu xếp hai bạn nam cạnh nhau thì bài toán được chứng minh
  Nếu giả sử không có hai bạn nam nào đứng cạnh nhau thì suy ra
  mỗi bạn nam sẽ đứng giữa hai bạn nữ.
  Vì xếp theo kiểu vòng tròn nên chắc chắn sẽ có một bạn nam bị thừa ra(vì 9 bạn nam xếp xen kẽ giữa 9 bạn nữ)
  => Theo nguyên lí Đi-rích-lê thì ta chắc chắn luôn luôn tìm được hai bạn nam đứng cạnh nhau.
  Vậy, luôn luôn tìm được hai bạn nam đứng cạnh nhau

  Trả lời

Viết một bình luận