anh hùng nhập ti vi với giá 5 000 000 đồng và bán với giá 6 200 000 đồng. Hỏi anh ấy lãi bao nhiêu phần trăm

anh hùng nhập ti vi với giá 5 000 000 đồng và bán với giá 6 200 000 đồng. Hỏi anh ấy lãi bao nhiêu phần trămViết một bình luận

Câu hỏi mới