Xay 10 kg thóc được 7 kg gạo. Hỏi để có 140 kg gạo cần xay bao nhiêu kg thóc.

Xay 10 kg thóc được 7 kg gạo. Hỏi để có 140 kg gạo cần xay bao nhiêu kg thóc.Viết một bình luận

Câu hỏi mới