b) (- 1/3) ^ 2 + 6 / (- 1/2) + căn (25) – (- 2011) ^ 0

b) (- 1/3) ^ 2 + 6 / (- 1/2) + căn (25) – (- 2011) ^ 0

2 bình luận về “b) (- 1/3) ^ 2 + 6 / (- 1/2) + căn (25) – (- 2011) ^ 0”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  b)(-1/3)^2 +6/(-1/2) +\sqrt{25}-(-2011)^0
  =1/9 +6:(-1/2) +5 -1
  =1/9 -12+4
  =1/9 -8
  =(-71)/9.
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  b,(-1/3)^2 + 6 / (-1/2) + √25 – (-2011)^0
  =1/9 + 6 : (-1/2) + 5 – 1
  =1/9 + (-12) + 5 – 1
  =1/9 + (-7) – 1
  =1/9 + (-8)
  =(-71/9)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới