b) 1x4x8x9x67x0+20= help meeeeeee

b) 1x4x8x9x67x0+20= help meeeeeee

2 bình luận về “b) 1x4x8x9x67x0+20= help meeeeeee”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1x4x8x9x67x0+20
  =4x8x9x67x0+20
  =32x9x67x0+20
  =288x67x0+20=
  =19296×0+20
  =0+20
  =20
  chúc bn học tốt
  mình giải rất tỉ mỉ
  anhtrinhhong

  Trả lời

Viết một bình luận