Ba đội công nhân cùng tham gia trồng cây. Biết rằng 1/2 số cây của đội 1 trồng bằng 2/3 số cây của đội 2 và bằng 3/4 số cây c

Ba đội công nhân cùng tham gia trồng cây. Biết rằng 1/2 số cây của đội 1 trồng bằng 2/3 số cây của đội 2 và bằng 3/4 số cây của đội 3. Số cây đội 2 trồng ít hơn tổng số cây đội 1 và đội 3 là 55 cây. Tính số cây mỗi đội đã trồng

1 bình luận về “Ba đội công nhân cùng tham gia trồng cây. Biết rằng 1/2 số cây của đội 1 trồng bằng 2/3 số cây của đội 2 và bằng 3/4 số cây c”

 1. Giải đáp:
  a=12.5=60
  b=9.5=45
  c=8.5=40
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a,b,c lần lượt là số cây của ba đội 1,2,3 .
  Theo đề ta có:
  1/2a=2/3b=3/4c (1) mà a+c-b=55
  Nên ta lấy (1) chia cho BCNN(1,2,3)=6, ta được:
  =>a/12=b/9=c/8 mà a+c-b=55
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  =>a/12=b/9=c/8=(a+c-b)/(12+8-9)=55/11=5
  a=12.5=60
  b=9.5=45
  c=8.5=40

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới