Bác Hoa ở Ngân Hàng thứ nhất 70 triệu đồng với kì hạn 1 năm lãi suất x% năm.Bác Hoa gửi ngân hàng thứ hai 50 triệu đồng với

Bác Hoa ở Ngân Hàng thứ nhất 70 triệu đồng với kì hạn 1 năm lãi suất x% năm.Bác Hoa gửi ngân hàng thứ hai 50 triệu đồng với kì hạn 1 năm lãi suất (x+1,2)% năm.Hỏi đến kỳ hạn 1 năm bác Hoa nhận đc cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu triệu đồng?
A)ở ngân hàng thứ nhất?
B)ở ngân hàng thứ 2?Viết một bình luận