bài 1 cho các đơn thức A=2/3x^2.3/4x^4 B=-0,5x-4x^5 a,thugọn đơn thức Avà B b, tính A và B C, HIỆU a và B có thể nhận giá t

bài 1 cho các đơn thức
A=2/3x^2.3/4x^4
B=-0,5x-4x^5
a,thugọn đơn thức Avà B
b, tính A và B
C, HIỆU a và B có thể nhận giá trị âm đc ko

1 bình luận về “bài 1 cho các đơn thức A=2/3x^2.3/4x^4 B=-0,5x-4x^5 a,thugọn đơn thức Avà B b, tính A và B C, HIỆU a và B có thể nhận giá t”

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)A = \dfrac{2}{3}{x^2}.\dfrac{3}{4}{x^4}\\
   = \left( {\dfrac{2}{3}.\dfrac{3}{4}} \right).\left( {{x^2}.{x^4}} \right)\\
   = \dfrac{1}{2}.{x^{2 + 4}}\\
   = \dfrac{1}{2}.{x^6}\\
  B =  – 0,5.x.\left( { – 4} \right){x^5}\\
   = \left( { – 0,5} \right).\left( { – 4} \right).x.{x^5}\\
   = 2{x^6}\\
  b)A + B\\
   = \dfrac{1}{2}{x^6} + 2{x^6}\\
   = \left( {\dfrac{1}{2} + 2} \right).{x^6}\\
   = \dfrac{5}{2}.{x^6}\\
  b)A – B\\
   = \dfrac{1}{2}{x^6} – 2{x^6}\\
   =  – \dfrac{3}{2}{x^6}\\
  Do:{x^6} \ge 0\forall x\\
   \Leftrightarrow  – \dfrac{3}{2}{x^6} \le 0\forall x\\
   \Leftrightarrow A – B \le 0\forall x
  \end{array}$
  Vậy Hiệu A và B có thể âm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới