Bài 1 : Cho Tam Giác ABC có A = 60độ , B = 50độ . a,tính số đo góc C b,so sánh AB và AC c,cạnh nào lớn nhất của tam giác ABC

Bài 1 : Cho Tam Giác ABC có A = 60độ , B = 50độ .
a,tính số đo góc C
b,so sánh AB và AC
c,cạnh nào lớn nhất của tam giác ABC .
(chú ý : Vẽ hình nhé ạ)Viết một bình luận

Câu hỏi mới