Bài 1: Rút gọn biểu thức -4×(x+3)×(x+4)+4x^2-5x

Bài 1: Rút gọn biểu thức
-4×(x+3)×(x+4)+4x^2-5x

2 bình luận về “Bài 1: Rút gọn biểu thức -4×(x+3)×(x+4)+4x^2-5x”

 1. Giải đáp:
  -33x-48
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   -4.(x+3).(x+4)+4x^{2}-5x
  =-4.(x^{2}+4x+3x+12)+4x^{2}-5x
  =-4.(x^{2}+7x+12)+4x^{2}-5x
  =-4x^{2}-28x-48+4x^{2}-5x
  =(4x^{2}-4x^{2})-(28x+5x)-48
  =-33x-48

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -4 × ( x + 3 ) × ( x + 4 ) + 4x² – 5x
  = ( -4x – 12 ) × ( x + 4 ) + 4x² – 5x
  = -4x² – 16x – 12x – 48 + 4x² – 5x
  = -33x – 48
  color{blue}{#Ken}

  Trả lời

Viết một bình luận