Bài 10: Mẹ đem 100000 đồng đi chợ, mẹ mua cho Mai một đôi giày hết 36500 đồng và mua một áo phông hết 26500 đồng. Số tiền còn

Bài 10: Mẹ đem 100000 đồng đi chợ, mẹ mua cho Mai một đôi giày hết 36500 đồng và mua một áo phông hết 26500 đồng. Số tiền còn lại mẹ dùng để mua thức ăn. Hỏi mẹ đã dùng bao nhiêu tiền để mua thức ăn?Viết một bình luận

Câu hỏi mới