Bài 2: Cho tam giác ABC có góc A nhọn, về phía ngoài tam giác ABC vẽ tam giác BAD vuông cân tại A và tam giác CAE v

Bài 2: Cho tam giác ABC có góc A nhọn, về phía ngoài tam giác ABC vẽ tam giác BAD vuông cân tại A và tam giác CAE vuông cân tại A, CMR:
a, DC=BE và DC vuông góc với BE
b, BD^2+CE^2=BC^2+DE^2
c, Đường thẳng qua A và vuông góc với DE cắt BC tại K,
CMR: K là trung điểm của BCViết một bình luận

Câu hỏi mới