Bài 2: Một người đi xe đạp với vận tốc 18km/h. Lúc từ B về A người đó đi với vận tốc 12km/h. Tổng thời gian cả đi lẫn về là 5

Bài 2: Một người đi xe đạp với vận tốc 18km/h. Lúc từ B về A người đó đi với vận tốc 12km/h. Tổng thời gian cả đi lẫn về là 5 giờ . Tính thời gian lúc đi, lúc về của người đó và độ dài quãng đường AB.Viết một bình luận

Câu hỏi mới